fbpx

Hur gör man arbetstillstånd

Vill du veta hur man gör arbetstillstånd? Vad behöver man tänka på när man ska anställa personal utanför EU.
För att en utländsk medborgare ska ha rätt att arbeta i Sverige krävs som huvudregel arbetstillstånd och i vissa fall även visum.
(För EU/EES-medborgare, schweiziska medborgare, deras familjemedlemmar och personer med status som varaktigt bosatta i annat EU-land gäller separata regler.)
Om anställningen/uppdraget varar längre än tre månader krävs dessutom uppehållstillstånd.
Som huvudregel ska arbetstillståndet sökas och beviljas innan den utländska arbetstagaren reser till Sverige och påbörjar sin anställning. Ansökan ska göras hos Migrationsverket eller på svensk utlandsmyndighet. I vissa undantagsfall kan en ansökan lämnas in och behandlas om personen befinner sig i Sverige.

Viktiga förutsättningar för att få ett arbetstillstånd

För att beviljas svenskt arbetstillstånd måste personen ifråga ha blivit erbjuden arbete i Sverige. Arbetet ska göra det möjligt för honom eller henne att försörja sig. Lön, försäkringsskyddet och övriga anställningsvillkor inte vara sämre än de villkor som följer av svenska kollektivavtal eller praxis inom yrket eller branschen.
Den svenska arbetsgivaren ska garantera vilka anställningsvillkor personen erbjuds genom att fylla i och skriva under ett anställningserbjudande. Detta skall bifogas till ansökan om arbetstillstånd.
För att ge Migrationsverket vägledning om anställningsvillkoren motsvarar svenska kollektivavtal eller praxis inom yrket eller branschen ges den relevanta fackliga organisationen tillfälle att yttra sig över anställningsvillkoren.
Vid nyrekrytering måste den svenska arbetsgivaren göra det möjligt för personer bosatta i Sverige, övriga EU/EES-länder och Schweiz att söka tjänsten. Det gör man enklast genom att annonsera tjänsten hos Arbetsförmedlingen. Då finns den också tillgänglig i Eures (den europeiska platsbanken).

Annonsen måste vara publicerad i tio dagar. Därefter är arbetsgivaren fri att anställa den som anses vara lämplig för tjänsten.

Kontakta oss
om du vill ha hjälp !

Låt oss hjälpa dig att göra arbetstillstånd för en snabb och effektiv process som blir rätt från start till mål.

Emma Balderud

Expert på arbetstillståndsansökningar.

Telefon: 070-6216163

Kristina Lindroos

Teamchef för de som arbetar med arbetstillstånd och har mångårig erfarenhet av olika typer av tillstånd. 

Telefon: 076-3919503

Kontakta oss
__________

Vill du veta mer om våra digitala rekryteringsevent eller om våra tjänster inom inflyttarservice. 

Välkommen att kontakta oss!

Kontakt
__________

Emma: 0706 - 21 61 63
Kristina: 0763 - 91 95 03

Besök oss
__________

Ny i Värmland AB
Östra Torggatan 2C
652 24 Karlstad