Tack för din intresseanmälan!

Vad händer här näst?

  1. Vi kontaktar dig för en kort telefonintervju
  2. Vi utvärderar och antar personer baserat på vad arbetsgivarna har för kompetensbehov.
  3. Vi presenterar antagna kandidater för de arbetsgivare som är med och utifrån önskemål schemaläggs ni i 20 minuters intervjuer.